طی حکمی از سوی سیدمهدی پانزوان رئیس هیأت ورزش‌های همگانی لنگرود، آقای وحید صداقت بعنوان مسئول کمیته مینی فوتبال لنگرود انتخاب شد. وحید صداقت از مربیان جوان شهرستان و دارای مدرک مربیگری مینی فوتبال نیز می باشد.

طی حکمی از سوی سیدمهدی پانزوان رئیس هیأت ورزش‌های همگانی لنگرود، آقای وحید صداقت بعنوان مسئول کمیته مینی فوتبال لنگرود انتخاب شد.

وحید صداقت از مربیان جوان شهرستان و دارای مدرک مربیگری مینی فوتبال نیز می باشد.