رشت – ایرنا – طی مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بندرانزلی و هیات رییسه شورای شهر و سرپرست شهرداری بندر انزلی تعیین شدند.

به گزارش ایرنا ، پس از انتخابات تعیین هیات رئیسه شورا که در فرمانداری شهرستان بندرانزلی برگزار شد، شعبان جعفری با چهار رای رئیس و سیدابراهیم مرتضوی با کسب هفت رای به اتفاق آرا به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی در دوره ششم انتخاب شدند.

مه سیما نصیری نیز با کسب ۶ رای موافق خزانه دار و محمدرضا صفری با پنج رای به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرانزلی برگزیده شدند.

برای سمت منشی شورا نیز کسی کاندید نشد و اعضا با رای گیری مخفی با چهار رای احمدی فرد را به عنوان منشی انتخاب کردند.

در نخستین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر بندرانزلی نیز که با حضور اعضای شورا و نمایندگان فرمانداری شورای شهر انزلی برگزار شد، مهدی خلیلی با هفت رأی و به اتفاق آرای اعضای شورای اسلامی شهر، به عنوان سرپرست شهرداری بندرانزلی انتخاب شد.

خلیلی پیشتر سمت رییس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرانزلی را در اختیار داشت.

پیش از این و در دوره شورای پنجم سید بدرالدین بدری شهردار بندرانزلی بود . او در سال ۷۳ و به مدت چهار سال نیز شهردار انزلی بود.