ایسنا/گیلان مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان گفت: کارها در جهاد دانشگاهی فراتر از کار عادی انجام می‌شود و در انجام وظیفه اجرایی و آموزش در راستای ارتقای کیفی خدمات به افراد شاهد بودیم که کارنامه خوبی کسب کرد.

سیامک حیدری در آستانه سالروز تاسیس جهاددانشگاهی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جهاد دانشگاهی یکی از شاخصه‌های آموزشی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که با پسوند جهادی شکل گرفته است، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم جهاد دانشگاهی این است که در عرصه‌های علمی و آموزشی بتواند فاصله آموزشی و اجرایی کردن علم را در جامعه کوتاه و سرعت ببخشد که جهاد دانشگاهی در این مدت کارهای اساسی انجام داده است.

وی با اشاره به انجام آموزش‌های مختلف برای سازمان‌ها، ادارات و نهادهای استان از سوی جهاد دانشگاهی افزود: اجرای پژوهش‌های کاربردی از دیگر توانمندی‌های جهاد دانشگاهی است که همواره نتایج موفقی را در جامعه به همراه داشته است.

 مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان یادآور شد: جهاد دانشگاهی در کوتاه کردن فاصله از آموزش تا اجرایی شدن طرح نقش عملیاتی دارد.

وی با اشاره به تجربه کاری که با جهاد دانشگاهی داشته است، اضافه کرد: جهاد دانشگاهی وظیفه آموزش عملیاتی را به عهده گرفته بود تا ارتقای کیفی خدمات تحقق یابد و توانست کارهای مهمی انجام دهد.

حیدری افزود: کارها در جهاد دانشگاهی فراتر از کار عادی انجام می‌شود و در انجام وظیفه اجرایی و آموزش در راستای ارتقای کیفی خدمات به افراد شاهد بودیم که کارنامه خوبی کسب کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان خاطرنشان کرد: در پژوهش‌های عملیاتی استان و پیمایش‌های مختلف در حوزه نظرسنجی‌ها که برای ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران نیز صورت گرفت، پایش هایی توسط جهاد دانشگاهی انجام و نتایج آن به ما اعلام شد که در این امر نیز به موفقیت‌های خوبی دست یافتیم.

حیدری با بیان اینکه پاسخگو بودن از ویژگیهای بارز جهاد دانشگاهی استان است، افزود: جهاد دانشگاهی با انعقاد تفاهم نامه‌های پژوهشی و آموزشی می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی در بین سازمان ها، ادارت و نهادهای مختلف نقش آفرینی کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اینکه نتایج طرح هایی که توسط جهاد دانشگاهی اجرای می‌شود را به طور عینی می‌توان در جامعه هدف دید، گفت: سازمان‌ها و نهادها می‌توانند با ارتباط بیشتر با جهاد دانشگاهی ماموریت دو جانبه فراهم کنند و برای رسیدن به اهداف سازمانی خود ضروری است به نوعی این ارتباط را ارتقا بدهند.

انتهای پیام