ایسنا/گیلان مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان گفت: توسعه مکانیزاسیون در شالیزارها موجب می‌شود که جذابیت تولید برنج برای کشاورزان جوان گیلان افزایش یابد.

حیدر کامیاب در گفت و گو با ایسنا گفت: گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و به اندازه کافی در استان ماشین نشاء کار وجود دارد که در همه این اراضی نشاء برنج به صورت مکانیزه انجام شود.

وی با اشاه به محدودیت‌هایی که برای واردات ماشین‌آلات برنجکاری جدید به دلیل انتقال ارز، تامین ارز مورد نیاز و حذف ارز یارانه‌ای خرید ماشین آلات کشاورزی وجود دارد، افزود: با اقداماتی که در سال گذشته انجام شد در حال حاضر ۱۲۰۰ دستگاه نشاء‌کار در گیلان توزیع شده، تا در فصل زراعی پیش رو نشاء برنج در مزارع را به صورت مکانیزه انجام دهند.

کامیاب ادامه داد: در فصل زراعی گذشته نشاء مکانیزه در ۶۷ درصد اراضی شالیزاری گیلان انجام شد، از لحاظ کشت مکانیزه گیلان استان اول در کشور است.

مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان در خصوص دلایل استفاده نکردن ۳۳ درصد دیگر کشاورزان که کشت برنج را به صورت سنتی انجام می‌دهند، اضافه کرد: داشتن نیروی کار در داخل خانه برای پرداخت نکردن اجاره ماشین نشاء کار، بافت نامناسب اراضی برنج کاری برای بردن ماشین نشاء کار به مزرعه و خود کشاورز ترجیح می‌دهد که از ماشین نشاء کار استفاده نکند.

عمومی نشدن فرهنگ نشاء برنج به صورت مکانیزه

وی افزود: هنوز فرهنگ نشاء برنج به صورت مکانیزه عمومیت پیدا نکرده است و برای تحقق و توسعه این امر در استان اقدامات مختلفی انجام داده و خواهیم داد.

کامیاب با بیان اینکه متاسفانه برخی از کشاورزان نیز برای استفاده از مکانیزاسیون دیرپذیر هستند و ترجیح می‌دهند که به صورت سنتی نشاء برنج را انجام دهند، تصریح کرد: شهرستان رضوانشهر در کشت مکانیزه برنج در کشور پیشرو است و بیش از ۹۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان با نشاء کشت می‌شود و پس از این شهرستان، ماسال هم در کشت مکانیزه برنج موفق عمل کرده است،         

وی گفت: کاهش هزینه تولید از مزایای مهم تولید مکانیزه برنج است، زیرا هزینه نیروی کارگری حذف می‌شود، خوشبختانه برنجکاران شهرستان‌های شرق گیلان هم برای اجرای کشت مکانیزه برنج رغبت بیشتری پیدا کرده‌اند و به این ترتیب استان تقریبا متعادل شده است.

افزایش ده درصدی کشت نشاء مکانیزه در فصل زراعی پیش‌روی گیلان

مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود، در فصل زراعی پیشرو شاهد افزایش ده درصدی کشت مکانیزه برنج باشیم و به این ترتیب کار طاقت‌فرسای کشت برنج به صورت دستی بسیار کاسته می‌شود.

وی افزود: در گیلان اغلب کارسخت نشاء برنج به صورت دستی بر عهده زنان است و توسعه مکانیزاسیون به مقدار زیادی از این سختی‌ها می کاهد.

کامیاب با اشاره به اینکه اگر کشاورزان درآمدی خوبی از فروش برنج به دست بیاورند در حفظ زمین شالیزاری خود بیشتر تلاش خواهد کرد، گفت: تولید مکانیزه برنج موجب می‌شود که تولید برنج صرفه اقتصادی بیشتری برای برنجکار داشته باشد.

اجاره زمین شالیزارهایی که صاحبانش در استان نیستند توسط جوانان برنجکار  

کامیاب تصریح کرد: تولید برنج به صورت مکانیزه نه تنها برای جوان روستایی جذابیت ایجاد کرده است حتی برخی از جوانان که زمین ندارند، شالیزار افرادی را که در استان حضور ندارند و یا به دلیل شاغل بودن وقت کشت برنج را ندارند را اجاره می کنند و به کشت برنج می پردازند.

مدیر امور مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه مکانیزاسیون برای کشاورزان ایجاد فراغت کرده و درگیرهای ذهنی کشاورزان را کاهش داده است، افزود: آزاد شدن ذهن کشاورز از سختی چند روز نشاء دستی موجب می‌شود که مدیریت به‌زراعی بیشتری را از سوی کشاورزان شاهد باشیم.

وی افزود: افزایش محصول حاصل فاکتورهای متعددی از جمله کاهش درگیری ذهن کشاورز به دلیل پرداخت به نشاء مکانیزه برنج است و اگر به شیوه‌های قدیمی کار می‌کرد با ذهن و کار خسته نمی‌توانست به بهبود عملکرد در زمینش بپردازد.

انتهای پیام