رشت – ایرنا – گل لاله تالابی یک گیاه چند ساله و آبزی است و در استخرهای کم عمق، دریاچه ها، تالاب ها و باتلاق ها وجود دارد. این گیاه دارای ریشه های محکمی است که این ریشه ها درون گل و لای موجود در کف آب قرار می گیرند و از طریق ساقه های بلند خود به برگ های شناور متصل می شوند.

گیاه لاله تالابی دارای ارتفاع ۱/۵ متر است و عرض آن نیز به ۳ متر می رسد. برگ های گیاه بزرگ بوده و قطری در حدود ۶۰ سانتیمتر دارند که در سطح آب شناور هستند (بعضی مواقع برگ های لاله تالاابی چند سانتیمتر بالاتر از سطح آب قرار می گیرند) حاشیه برگها موج دار می باشد.
این گیاه زیبا همچنین  نقش موثری در تجزیه مواد شوینده و شیمیایی دارد  که کاهش آن تهدیدات زیست محیطی بیشتری را به تالاب وارد می کند.