شهره موسوی، نایب رییس بانوان فدراسیون فوتبال از سوگند سامی و ریحانه آشتاب داوران لیگ برتری بندرانزلی تجلیل کرد.

شهره موسوی، نایب رییس بانوان فدراسیون فوتبال با حضور در دفتر هیات فوتبال شهرستان بندر انزلی ضمن بازید از این هیات از خانم‌ها سوگند سامی و ریحانه آشتاب داوران لیگ برتر فوتبال وفوتسال تجلیل کرد.

قربانعلی الماسخاله و میرشهاب مومنی رییس و نایب‌رییس هیات فوتبال استان، محمود رمضانی‌پور رییس هیات فوتبال شهرستان انزلی و اعظم غلامی مدرس فدراسیون فوتبال از حاضرین در جلسه بودند.