ایسنا/گیلان مدیر امور مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: توسعه مکانیزاسیون علاوه براینکه موجب کاهش تغییرکاربری ها در استان می شود، بر افزیش درآمد کشاورزان نیز تاثیر زیادی دارد.

حیدر کامیاب در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون موجب کاهش هزینه‌های تولید برنج و کاهش رنج تولید برنج استان می‌شود، گفت: گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و پیش‌بینی می‌شود، امسال در ۱۸۰ هزار هکتار از این شالیزارها برداشت محصول به صورت مکانیزه انجام شود.

وی افزود: سال گذشته در ۱۷۰ هزار هکتار از شالیزارها برداشت برنج به صورت مکانیزه انجام شده بود و امسال با استقبال کشاورزان این میزان افزیاش خواهد یافت.

کامیاب با بیان اینکه مکانیزاسیون در همه شهرستان‌های گیلان رو به رشد است، ادامه داد: شهرستان رشت بزرگترین شهرستان برنج خیز کشور است و برداشت مکانیزه برنج در این شهرستان نسبت به سال‌های اخیر روند بهتری را طی کرده است.

مدیر امور مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: مکانیزاسیون نه تنها موجب کاهش هزینه تولید برنج می‌شود، بلکه زمینه‌های لازم را برای ماندگاری کشاورز زادگان در روستاها و پرداختن به تولید برنج را بیشتر می‌کند.

وی جلوگیری از تغییرکاربری و ویلا سازی در شالیزارها را یکی دیگر از فواید توسعه مکانیزاسون در تولید برنج دانست و گفت: اگر تولید برنج برای شالیکار صرف اقتصادی داشته باشد، کشاورزان نیز وسوسه نخواهند شد، مزارع خود را بفروشند.

کامیاب تصریح کرد: برداشت برنج به صورت مکانیزه تا حد زیادی از افزایش ضایعات برنج جلوگیری می‌کند و این امر نیز در نهایت افزایش درآمد برنج‌کاران را در پی دارد.

انتهای پیام