ایسنا/گیلان استاندار گیلان بر لزوم پایش سیستماتیک و مستمر ذخایر معدنی استان و همچنین استفاده از ظرفیت اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی برای امکان سنجی احیاء معادن متروکه غیرفلزی تأکید کرد.

ارسلان زارع در جلسه شورای معادن استان بر ضرورت رعایت اصول فنی در معادن و بهره برداری بهینه از آنها تأکید کرد و گفت: مطابق با قانون؛ سازمان نظام مهندسی معدن، بر فرآیند بهره برداری از معان نظارت دارد ولی لازم است روند فنی برداشت مواد معدنی، به طور دقیق رعایت شود.

وی انجام صحیح وظایف نظارتی سازمان نظام مهندسی معدن را زمینه ساز به حداقل رسیدن مخاطرات در فعالیت‌های معدنی دانست و تأکید کرد که سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، در مسیر صدور مجوزهای جدید برداشت از معادن، با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کند.

استاندار گیلان ادامه داد: برای امکان سنجی دارا بودن قابلیت بهره برداری از معادن، کمیته‌ای با حضور سازمان هایی ازجمله صمت، منابع طبیعی، زمین شناسی، حفاظت محیط زیست، خانه معدن، فرمانداری و ارگان های نظارتی همچون بازرسی تشکیل و در جلسه آتی این شورا، گزارش جامعی ارائه دهند.

زارع استفاده از ظرفیت اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان برای امکان سنجی احیاء معادن متروکه غیرفلزی و نیز اخذ نظر کارشناسی این نهاد در خصوص ایمن سازی دکل های برق را مورد تأکید قرار داد.

وی توجه به اصل پیشگیری در بهره برداری های غیر اصولی از معادن، تهیه بانک اطلاعاتی جامع و انجام مطالعات پژوهشی از دیگر مواردی بود که استاندار گیلان در این جلسه بر آنها تأکید کرد.

انتهای پیام