قلم، زبان معرفت، درک و احساس انسان هاست و قداست آن بالاتر ازآن است تا بدور از انصاف و عدل، گاهی کرامت انسان‌ها و اندیشه‌ها را خدشه‌دار کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی در گیلان به نقل از اعتماد:نوشین میربلوک در یادداشتی به مناسبت روز قلم نوشت: قلم، همان سرچشمه پیدایش تمام تمدن‌های انسانی و بیداری اندیشه ها است.

۱۴ تیر درتقویم ما، روز قلم نام گذاری شده است و شورای فرهنگ عمومی به پیشنهاد انجمن قلم ایران، این روز را بنام روز قلم نامگذاری کرده است