معاون دادستان کل کشور به بیان آخرین وضعیت سه کارخانه رشت‌الکتریک، ایران‌پوشش و ارج پرداخته است.

سعید عمرانی با اعلام اینکه مقدمات به راه انداختن کارخانه رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران فراهم شد گفت: «کارخانه ارج با چهار محصول خوب و با آخرین تکنولوژی روز به زودی شروع به کار خواهد کرد و مقدمات آن در حال اجراست. مقدمات به راه انداختن کارخانه رشت الکتریک و صنایع پوشش ایران نیز در حال فراهم‌شدن است.»

وی در خصوص تخلفات صورت‌گرفته در کارخانه رشت الکتریک گفت: «در این خصوص چند نفری دستگیر شدند اما نیاز است بررسی‌ها در دادسرا انجام شود و امکان اظهارنظر در خصوص آنها وجود ندارد، چراکه ممکن است به برائت منجر شود. به طور کلی در بحث واگذاری‌ها به مواردی از ترک فعل و فعل‌های مجرمانه برمی‌خوریم که می‌تواند حاصل تبانی یا امضاهای طلایی باشد که ما در کنار تلاش برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها دنبال پیگیری این موارد مجرمانه نیز هستیم.»