رئیس کنفدراسیون شطرنج آسیا ریاست دکتر تأمینی را تبریک گفت به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج؛ شيخ سلطان بن خلیفه ال نهیان امروز طی نامه ای ریاست دکتر حسن تأمینی را به ایشان و خانواده شطرنج تبریک گفت.

متن نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر حسن تأمینی انتخاب شما را به عنوان رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران و ورود شما را به خانواده شطرنج آسیا تبریک می گویم.امیدوارم همکاری‌های نزدیک بین فدراسیون شطرنج آسیا و فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد.
شیخ سلطان بن خلیفه آل نهیان