رشت- ایرنا – فرماندار انزلی از پایان شمارش آرا در این شهرستان و مشخص شدن هفت عضو شورای شهر و پنج عضو علی البدل و ۷۸ عضو شورای روستایی این شهر خبر داد.

اسماعیل میر غضنفری روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت:  شعبان جعفری با سه هزار و ۶۶۳ رای نفر اول، حسن احمدی فرد با دو هزار و ۸۷۱ رای دوم ، مه سیما نصیری با ۲ هزار و ۲۴۸ رای سوم، محمدرضا صفری با ۲ هزار و ۲۰۶ رای چهارم ،  محمدرضا بدیعی فر با ۲ هزار و ۱۵۲ رای پنجم ، سید ابراهیم مرتضوی با ۲ هزار و ۸۵ رای ششم و هادی حیدری با ۲ هزار و ۶۲ رای هفتم شد .
وی با اشاره به مشارکت ۳۳ درصدی مردم در این انتخابات ادامه داد: فرشاد حسینی فر با هزار و ۷۸۹ رای، کریم شعبانی با هزار و ۷۵۰ رای، سعید آزاده با هزار و ۶۳۳ رای ، فریدون طیوری با هزار و ۳۹۶ رای ،علی مرجب با هزار و ۲۷۰ رای نفرات اول تا پنجم علی البدل شدند.
وی تعداد تعرفه های مصرف شده ۳۳  هزار و ۵۹ برگه ، تعداد برگ رای داخل صندوق را ۲۳ هزار و ۴۱ برگه، تعداد رای ماخوذه را ۲۲هزار و ۹۸۳ و تعداد آراء باطله را سه هزار و ۲۶۹ برگ اعلام کرد.
بندرانزلی ۱۴۲ هزار جمعیت شهری و ۲۱ هزار جمعیت روستایی دارد . در بندرانزلی ۶۵ نفر برای شورای شهر و ۲۰۱ نفر برای شورای روستا داوطلب شده بودند .