ایسنا/گیلان رئیس اداره منابع طبیعی شفت گفت: ۵۲ هزار مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی در روستای جیرده شفت از چهار متصرف ۴۵، ۵۰،  ۶۵ و ۷۵ ساله پس گرفته شد.

حسین آبکار در گفت وگو با ایسنا، از رفع تصرف زمین های ملی شهرستان شفت خبر داد و اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت و نیروی انتظامی، ۵۲ هزار مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی در روستای جیرده شفت را از چهار متصرف ۴۵، ۵۰،  ۶۵ و ۷۵ ساله پس گرفتند.

وی با اشاره به معرفی متصرفان به مرجع قضایی، افزود: متصرفان این زمین‌ها را با سیم خاردار محصور کرده و در آن بنا ساخته بودند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت، با بیان اینکه کارشناسان ارزش قطعه زمین مذکور را ۳۶ میلیارد ریال برآورد کردند و گفت: با حکم قضایی و براساس تبصره(۱) ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، همه آثار تصرف جمع آوری شد.

آبکار، همچنین از رفع تصرف ۴۰۰۰ مترمربع زمین ییلاقی در دو روستا خبر داد و خاطرنشان کرد: ماموران یگان حفاظت، این دو قطعه زمین را در روستاهای ییلاقی دایلسر و گمبوی این شهرستان از دو متصرف پس گرفتند.

وی با اشاره به محصور کردن این زمین‌ها با سیم خاردار، خاطرنشان کرد: متصرفان در این دو قطعه زمین، چهار کلبه چوبی در مجموع به مساحت ۱۲۰ مترمربع ساخته بودند که با حکم دادستانی، تخریب و همه آثار تصرف جمع آوری شد.

انتهای پیام