پرونده سازی و وارد نمودن اتهامات دروغین هوشنگ عباس قلی زاده(فرماندار رودبار)به عارفه مجیدی و مریم رفیعی!

فرماندار رودبار با استانداری گیلان مکاتبه و خانم ها مجیدی و رفیعی را به هیات حل اختلاف رسیدگی به تخلفات شوراها معرفی نموده است!

در نامهٔ فرماندار به استانداری،بر علیه عارفه مجیدی،یک مورد بسیار عجیب و مضحک ذکر گردیده است…فرماندار رودبار در اقدامی نادر،مدعی گردیده عارفه مجیدی گزارشات متعدد خلاف واقع به نهادهای نظارتی داشته است.ذکر چنین موردی،توسط مسئولین دولتی،عجیب و جای بررسی دقیق از سوی مسئولین اطلاعاتی و نظارتی،به جهت دفاع از کیان،سیاست و حریم غیرقابل نفوذ ِنهادهای نظارتی_اطلاعاتی دارد.

فرماندار رودبار با کدام سمت و جایگاه از گزارش به نهاد های نظارتی توسط دیگران اینگونه مکاتبه مینماید؟

پس از دخالت فرماندار رودبار در اقدامات مسئولانه و قانون مدارانهٔ رئیس شورای شهر جیرنده در جهت حمایت صد در صدی از شهردار متخلف و قانون گریز شهر جیرنده بهرام احمدپور،که با مخالفت شدید عارفه مجیدی و مقابله او با فرماندار رو به رو و بی تاثیر شد،فرماندار رودبار با وارد ساختن اتهامات دروغین علیه عارفه مجیدی و مریم رفیعی در استانداری گیلان تشکیل پرونده داده است!

گفتنی ست،فرماندار رودبار طی جلسه ای در فرمانداری رودبار با حضور شورا و شهردار جیرنده،اقدامات و نظرات مدیریتی و قانونی رئیس شورا را غیرقانونی و نادرست دانسته و ایشان را از ابلاغ تذکر به شهردار قانون گریز جیرنده،منع نموده بود که البته،دستور غیرقانونی و غیراخلاقی فرماندار رودبار با مخالفت رئیس شورای شهر بر روی زمین افتاده بود…

فرماندار در آن جلسه نیز،وزن عارفه مجیدی را در جمعی مردانه به سُخره گرفته و با جمله ۳۰ کیلو وزنته چرا ۳۰۰ کیلو حرف میزنی،به رئیس شورای شهر جیرنده توهین نموده بود!

فرماندار رودبار هوشنگ عباس قلی زاده پس از آن جلسه نیز اقدام به پرونده سازی و وارد کردن اتهامات دروغین به عارفه مجیدی و مریم رفیعی نموده است…