ایسنا/گیلان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان از قطع آب کشاورزی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان از صبح روز ۲۲ خرداد ماه به مدت چهار روز خبر داد .

محمدجواد خانی پور در جمع خبرنگاران گفت: آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر (مناطق مرکزی گیلان شامل شهرستانهای رشت و خمام) از صبح روز ۲۲ خرداد ماه قطع می شود.

وی افزود: آب به مدت چهار روز قطع و پس از آن ، چهارمین مرحله آبگذاری این مناطق از ۲۶ خرداد ماه به مدت هشت روز انجام خواهد شد.

انتهای پیام