ایسنا/گیلان معاون وزیر علوم، مجموعه حرکت آموزش عالی کشور را مثبت دانست و یادآور شد: سال ۹۴ آمایش آموزش عالی به تصویب رسید و لذا ساماندهی موسسات آموزش عالی را در دستور کار قرار دادیم.

دکتر غلامحسین رحیمی در دیدار با روسای دانشگاه های استان گیلان، با بیان اینکه نظام علمی جمهوری اسلامی در طول چند دهه اخیر موفق ترین بخش کشور بوده است، اظهار کرد: بخش علمی کشور به کرات توانسته اعتبارات ملی خلق کند.

وی با بیان اینکه به اذعان صاحب نظران آموزش عالی و دانشگاه های ما اثربخشی گسترده ای در کل کشور دارند، تصریح کرد: دانشگاه های ما در سطح بین المللی نیز افتخارات فراوانی آفریده اند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به کسب رتبه های برتر علمی توسط دانشجویان ایرانی در عرصه های بین المللی، افزود: طی ۱۵ سال اخیر شاهد ورود شتابنده دانشگاه های کشور به حوزه توسعه فناوری از طریق تشکیل مراکز کارآفرینی، نوآوری و رشد، پردیس های علم و فناوری و مشارکت در تاسیس پارک های علم و فناوری هستیم.

رحیمی، حمایت از شرکت های برخاسته از متن دانشگاه، توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد آزمایشگاه های مرکزی در چند سال اخیر را قابل ملاحظه دانست و گفت: بسیاری از آزمایشگاه های مرکزی وزارت علوم به عنوان آزمایشگاه های همکار سازمان های استاندارساز کشور فعال هستند.

وی با بیان اینکه رشد و توسعه نظام علمی کشور علیرغم همه محدودیت ها کاملا محسوس و سنجش پذیر است، اضافه کرد: دانشگاه های ما مبتنی بر شاخص های کمی به توسعه می پردازند.

معاون وزیر علوم، تنوع مراکز آموزش عالی کشو اعم از پیام نور، فنی و حرفه ای، علمی کاربردی، آزاد اسلامی، دولتی و غیر انتفاعی را نشان دهنده وجود طیفی از آموزش عالی متناسب با نوع متقاضی دانست و عنوان کرد: متاسفانه در توسعه کمی آموزش عالی در یک برهه غیر متوازن عمل شده و شاهد توسعه بی رویه دانشگاه ها هستیم.

وی عامل اصلی این رشد غیر متوازن آموزش عالی را رقابت های منطقه ای و فشار مقامات استانی بر مسئولان نظام علمی کشور دانست و تصریح کرد: توسعه آموزش عالی باید متناسب با نیاز اجتماعی و بازار کار باشد، اما ضعف توازن موجب کاهش متقاضی شده است.

رحیمی، با تاکید بر لزوم ساماندهی موسسات آموزش عالی، خاطرنشان کرد: موسسات آموزش عالی باید در تعادل و توازن با متقاضی باشد لذا در سال ۹۲ که اوج تعداد دانشجویان کشور بود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو داشتیم، یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵۰۰ دانشجو وجود داشت که در این حوزه جزو کشورهای برتر دنیا بودیم.

معاون وزیر علوم، با بیان اینکه سال گذشته تعداد دانشجویان ما به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید، افزود: کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، علمی کاربردی و فنی و حرفه ای مطالعات جمعیتی در استان خود داشته باشند، زیرا اول باید متقاضیان استان را طی ۱۵ سال آینده شناسایی و برآورد کنیم تا ظرفیت دانشگاه خالی نماند.

وی یکی از دلایل کاهش جمعیت دانشجو را نتیجه کاهش جمعیت طی ۱۰ سال اخیر دانست و عنوان کرد: ظرفیت خالی نه تنها در دانشگاه های نظری، بلکه در موسسات مهارت محور ما یعنی فنی و حرفه ای و علمی کاربردی نیز وجود دارد.

رحیمی، مجموعه حرکت آموزش عالی کشور را مثبت دانست و یادآور شد: سال ۹۴ آمایش آموزش عالی به تصویب رسید و لذا ساماندهی موسسات آموزش عالی را در دستور کار قرار دادیم.

معاون وزیر علوم، به هشت زیرطرح آمایش آموزش عالی اشاره کرد و گفت: به دنبال منطقه بندی آموزشی کشور براساس استان ها هستین لذا شورای مدیریت استانی را تشکیل دادیم تا نقشه جامع علمی کشور را پیش ببریم.

وی با اشاره به نقش مثبت دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور و فنی و حرفه ای و غیر انتفعی در ترویج فرهنگ علمی کشور به ویژه بعد از دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: طیف های مختلف آموزش عالی عضو یک خانواده هستند و در قالب شورای مدیریت استانی وظایف مشخص دارند.

انتهای پیام