حسین میربلوک دبیرکل انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) ایران شد

حسین میربلوک، طی حکمی از سوی رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) ایران به عنوان دبیرکل این انجمن در کشور منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:
نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزنده شما در امور کلان ورزشی، به موجب این حکم به عنوان دبیر انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) کشور منصوب می شوید. عطف به توانمندی های قابل توجه رزمی‌کاران کشورمان در عرصه های ملی و جهانی، می توان آینده روشنی را برای این رشته مهیج ورزشی متصور بود.
امید است با استعانت از قادر متعال در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

در سوابق ورزشی میربلوک، دبیر انجمن خیرین ورزشیار استان گیلان، ریاست هیأت کبدی استان گیلان، ریاست هیأت شطرنج استان گیلان و عضو هیأت رئیسه هیأت کبدی جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد.

رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) پیش‌رو ترین رشته ورزشی رزمی در دنیا بوده که به تازگی مجوز فعالیت قانونی در کشورمان را دریافت نموده است.