یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست که در اظهارات انتخاباتی خود وعده هایی را مطرح کنند که دارای پشتوانه بوده و قابلیت اجرایی شدن داشته باشند

محمدرضا احمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سخنان اخیر رهبری در خصوص ضرورت پرهیز کاندیداهای انتخابات از طرح وعده های توخالی گفت: در خصوص وعده های انتخاباتی مردم به میزان کافی تجربه دارند، مردم با تجزیه و تحلیل مباحث گفته شده از سوی کاندیداها می‌توانند بررسی کنند این وعده هایی که مطرح می‌شود و در گذشته هم گفته شده به آن عمل شده یا خیر؟ و اصلا وعده ای که مطرح می‌شود قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ خود مردم این موارد را قضاوت می‌کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: خود کاندیداها هم در طرح وعده ها دقت کنند چراکه باید در مقابل خداوند پاسخگو باشند، یعنی موضوعی را مطرح کنند که می دانند توانایی اجرا کردن آن را دارند نه اینکه اصلا امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، اصلا طرح وعده های بدون پشتوانه به سابقه خود کاندیداها هم لطمه وارد خواهد کرد، بنابراین اگر قصد دارند وعده ای مطرح کنند بدانند که فردا روز باید آن را اجرایی کنند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: در خصوص قوانین مجلس هم اینگونه است که اگر موضوعی تصویب شود و ردیف بودجه ای آن دیده نشده باشد شورای نگهبان موضوع را دارای ایراد اعلام می کند، وعده های داده شده نیز باید اینگونه باشد و پشتوانه اجرایی آن ها باید دیده شده باشد، برای مثال اگر قرار است بسته های کمک معیشتی بدهند پشتوانه مالی آن را هم تشریح کنند تا وعده سرخرمن داده نشود.

احمدی اضافه کرد: به هر شکل معتقدم هم خود کاندیداها باید در طرح وعده های انتخاباتی دقت کنند و هم مردم در این حوزه مطالبه داشته باشند و از کاندیداها بخواهند چگونگی تحقق وعده ها را به صورت علمی برای مردم تشریح کنند.

انتهای پیام