سید پیام جعفری نیا باردیگر و با حکم دکتر احمد رمضانپور نرگسی ، رئیس شورا به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورا معرفی شد. در متن این حکم آمده است ؛ نظر به تخصص ، تعهد و تجارب ارزنده ی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور […]

سید پیام جعفری نیا باردیگر و با حکم دکتر احمد رمضانپور نرگسی ، رئیس شورا به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورا معرفی شد.
در متن این حکم آمده است ؛
نظر به تخصص ، تعهد و تجارب ارزنده ی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت منصوب می شوید.
امید است با اتکا به توانمندی و تجربه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود همواره موجبات پیشبرد هر چه بیشتر امور شورایی را مهیا نموده و در پناه خداوند تبارک و تعالی ، موفق و موید باشید.
گفتنی است که جعفری نیا پیشتر نیز به مدت دو سال مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت را بر عهده داشته است و از دیگر سوابقش میتوان به مدیریت روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و منطقه یک شهرداری رشت نیز نام برد.
لازم به ذکر است که مرتضی شعبانی ، مدیر سابق روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت نیز به عنوان مشاور رسانه ای رئیس شورا منصوب گردید.