ایسنا/گیلان معاون آمار سازمان مدیریت گیلان، با بیان اینکه سهم استان گیلان در سال ۹۷ از تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری ۲.۱ درصد و رتبه آن سیزده بوده است، افزود: جایگاه استان از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سایر استان‎ها در رتبه شانزدهم قرار دارد.

وحید طیفوری در جمع خبرنگاران، از انتشار نتایج حساب‌های منطقه‌ای سال‌های ۹۷-۹۰ کشور و استان‌ها به قیمت جاری خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در کشور ۲۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال و در استان گیلان ۵۳۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه سهم استان گیلان در سال ۹۷ از تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری ۲.۱ درصد و رتبه آن سیزده بوده است، افزود: در همین سال سهم جمعیت استان از کشور برابر ۳.۱ درصد است و از سوی دیگر این سهم در تولید ناخالص داخلی با قیمت جاری بدون احتساب فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۷، ۲.۶ درصد و رتبه آن یازدهم بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری استان در سال ۱۳۹۷ را معادل ۲۱۱ میلیون ریال دانست و خاطرنشان کرد: متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷ برابر ۳۱۵ میلیون ریال و حدود ۱۰۴ میلیون ریال بیشتر از مقدار مشابه آن در استان گیلان بوده است.

طیفوری، با بیان اینکه جایگاه استان گیلان از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سایر استان‎ها در رتبه هجدهم قرار دارد، گفت: سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بدون فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» استان در سال ۱۳۹۷، معادل ۲۱۰ میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷، برابر ۲۵۴ میلیون ریال و حدود ۴۴ میلیون ریال بیشتر از مقدار مشابه آن در استان گیلان بوده است. همچنین جایگاه استان از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سایر استان‎ها همچون سال گذشته در رتبه شانزدهم قرار دارد.

انتهای پیام