نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی گفت: کاریزما و اثرگذاری حاج قاسم هرگز با اظهارات غیرمنصفانه به حاشیه کشیده نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری با بیان اینکه مسئولان نباید برای منافع خود دستاوردهای نظام را زیر سوال ببرند، در مورد فایل صوتی منتشر شده از وزیر امور خارجه گفت: اگر آقای ظریف تبعات اظهارات خود را نمی دانست، بسیار ساده لوح است، ولی اگر می دانست بسیار غیرمسئولانه اظهارنظر کرده است.

محمدیاری اضافه کرد: آنچه مسلم است، شخصیت و منزلت حاج قاسم هرگز با چنین اظهارات غیرمنصفانه ای مخدوش نخواهد شد. کاریزما و اثرگذاری حاج قاسم هرگز با اظهارات غیرمنصفانه به حاشیه کشیده نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از تذکر خود گفت: ما در فصل کشاورزی با مشکل کم آبی مواجهیم، کشاورزان عزیز ما در شمال کشور به خاطر کم کاری مسئولان به مشکل برخورده و اگر موهبت خداوند در این فصل در بارش باران نبود، این کاهلی بیشتر به چشم می آمد.

نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حداقل کاری که کمیسیون کشاورزی به عنوان متولی در اجرای بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی منطبق با اصل ۸۴ قانون اساسی می توانند انجام دهند، این است که ضمن کسب اطلاع از وضعیت موجود در اداره کشور در حوزه کشاورزی، عملکرد خود را بیش از پیش نشان دهد.

محمدیاری تبدیل شدن دهستان جوکندان به بخش را یکی از مطالبات ۱۵ ساله مردم منطقه دانست و اضافه کرد: به دلیل نقص در روشنایی کمربندی اسالم، تصادفات شدیدی در این منطقه رخ می دهد که لازم است اداره راه و شهرسازی استان به این موضوع ورود کند.
انتهای پیام