آبنمای پارک دانشجو در آستانه عید سعید فطر راه اندازی می شود. مریم گل احضار مدیر منطقه چهار شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود: با توجه به تعمیر آب نمای عمودی بوستان دانشجوی رشت شب گذشته در آستانه عید سعید فطر به بهره برداری رسید.

آبنمای پارک دانشجو در آستانه عید سعید فطر راه اندازی می شود.

مریم گل احضار مدیر منطقه چهار شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود: با توجه به تعمیر آب نمای عمودی بوستان دانشجوی رشت شب گذشته در آستانه عید سعید فطر به بهره برداری رسید.