اگر قرار است شهر برای شهروندان و مردمش آباد و حائز امکانات اولیه رفاهی باشد ، لذا دروهله اول باید به سلامت روح ، جسم ونشاط آنها توجه کرد .

این روزها اگر اخبار ورسانه هارا دنبال کرده باشید از مهمترین مباحث روز میتوان به انتخابات شورای شهر اشاره کرد.نامزدهایی که بعد از تایید صلاحیت ، اکنون نوبت تبلیغات، ارائه برنامه ها و شعارهای انتخاباتی آنهاست.

از وعده هایی که گاه نخ نما و کاملا کلیشه ای ست تا قول هایی که میتوانند در مرحله اجرا کارساز وتا حدودی مشکلات عدیده شهر باران را از نبود مبلمان شهری مناسب، ترافیک سنگین در بسیاری از خیابان های شهر ، آسفالت بی کیفیت وچهل تکه ، طرح های عمرانی به انجام نرسیده ، رودخانه هایی که جز بوی مشمئز کننده ، نکته قابل توجه دیگری ندارند، را ساماندهی کنند.

اما دراین میان درکنار همه این پروژه ها جاخالی رسیدگی به خود شهروندان کاملا مشهود وقابل لمس است.

قرار است شهر برای شهروندان و مردمش آباد و حائز امکانات اولیه رفاهی باشد ، لذا دروهله اول باید به سلامت روح ، جسم ونشاط آنها توجه کرد .

در لابلای شعارها، سهم سلامت روح وجسم شهروندان از کمترین امکانات ورفاه شهروندی کجاست؟

آیا به بانوان که نیمی از جمعیت این جامعه را تشکیل میدهند، توجهی شده؟

شهرمان از حیث پارک، فضای سبز ومکان امنی که بتوانند ساعاتی ازروز رابدور از دغدغه ومزاحمت های معمول سپری کنند ، چقدر غنی ست؟

البته چند بوستان ، بنام پارک بانوان در نظر گرفته شده که یکی ازآنها مشرف به ساختمان های بلند است که بانوان اصلن شرایط مطلوبی با وجود این ساختمان ها وپنجره های رو پارک برای ورزش، استراحت و استفاده از فضای پارکی که بنام” بانوان “است ندارند.

در پارک دیگر هم شرایط خیلی بهتر نیست و بوی رودخانه کنار پارک، دیوار مشبکی که کاملا فضای داخل پارک ازبیرون قابل رویت میباشد ، نمیتواند فضای مناسب و راحتی برای بانوان باشد.

بنظر شماسهم رفاهی بانوان در این شهر چقدراست؟

آیا میتوانند درمسیری ایمن وبا طیب خاطر دوچرخه سواری کنند؟

باتوجه به آمار بالای کم تحرکی بانوان درسطح کشور واستان چه تدابیری برای رفع این معضل درنظر گرفته شده است؟

بنظر وقتش نرسیده تا کمی با دقت نظر بیشتری به سهم سلامت زنان بعنوان نیمی ازشهروندان پرداخته شود؟

درمیان نامزدهای این دوره ، چهره های ورزشی، فرهنگی ، ورسانه ای برجسته ای
نیز دیده میشوند که امیدواریم ، رفاه حال شهروندان وهمچنین بانوان را درحوزه سلامت ، ورزش ونشاط که جز اشل های اولیه ومهم حقوق شهروندی محسوب میشوند، ازیاد نبرند.
آنرا جزیی و کم ارزش تصور نکنند.

نوشین میربلوک