سید محمد احمدی شهردار رشت امروز(جمعه ۱۷ اردیبهشت) بهمراه جمعی از مدیران شهری از محلات معلولین، سلیمانداراب و نخودچر بازدید کرد.
سید محمد احمدی شهردار رشت روز(جمعه ۱۷ اردیبهشت) بهمراه جمعی از مدیران شهری از محلات معلولین، سلیمانداراب و نخودچر بازدید کرد.
هدف از این بازدید بررسی مشکلات این محلات و ارائه راهکارهای مناسب بود.
گفتنی است شهردار رشت در حاشیه بازدید از این سه محله دستورات مقتضی در جهت تسریع رفع موانع موجود صادر نمود.
در این بازدید جمعی از مدیران شهری و سازمانهای تابعه شهرداری نیز حضور داشتند.
شایان ذکر است گزارش های مردمی پایگاه خبری حرف تازه از محلات کم برخوردار رشت طی یک ماه گذشته با استقبال خوبی مواجه شده است و اکنون مدیران شهری نیز محلات کم برخوردار را در برنامه های خود قرار داده اند.