رشت – ایرنا – یک استاد دانشگاه در گیلان با بیان اینکه حضور پررنگ و چشمگیر مردم در انتخابات، بیانگر دامنه گسترده بلوغ سیاسی در طیف وسیعی از اجتماع است، گفت: از این رو حضور پررنگ در انتخابات نشان از مشارکت سیاسی و بلوغ اجتماعی ملت در تعیین سرنوشت سیاسی شان دارد.

محمد پورپیر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه حضور پررنگ مردم در انتخابات و مسئولیت پذیری انتخاب شوندگان رابطه مستقیمی با یکدیگر دارد، اضافه کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مسئولیت انتخاب شوندگان را مضاعف می کند.
 دکتری اندیشه سیاسی و مدرس دانشگاه، ارتقای امنیت داخلی کشور را نیازمند حضور حداکثری مردم در انتخابات عنوان و ذکر کرد : مشارکت پررنگ مردم در انتخابات مقبولیت نظام سیاسی کشور را نمایان می کندو در  مقابل تهدیدات دشمنان، نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی است.  

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات هشت مولفه به همراه دارد، گفت: این حضور موجب ایجاد و تقویت  قدرت ملی، رفع آسیب ها، برطرف کردن تهدیدات، تاثیر در حوزه توسعه ای و پیشرفت های کشور، افزایش مقبولیت نظام و قدرت مدیریت در داخل و خارج کشور، ایجاد ثبات سیاسی، افزایش درجه همبستگی و وحدت گروه ها و در نتیجه تقویت ارکان نظام در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها می شود.

دکتر پورپیر با بیان اینکه توجه به هویت دینی، تقویت و ارتقای هویت اسلامی – ایرانی موجب ایجاد انگیزه هدفمند برای حضور مردم در انتخابات می شود، خاطر نشان کرد: بی هویتی، کاهش حضور مردم در انتخابات را به دنبال دارد بدین جهت دشمنان نظام اسلامی به دنبال بی هویت کردن ملت بویژه نسل جوان هستند.

 وی با تاکید بر اینکه در این شرایط بیشترین تبلیغ باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات صورت گیرد، متذکر شد: باید مراقب نقشه های دشمن بود و اجازه نداد افرادی با حاشیه سازی مانع این حضور شوند، باید مراقب تفرقه افکنی و ایجاد دودستگی بود و با بصیرت و هوشیاری از نیل دشمن به اهداف شومش علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی جلوگیری کرد.

این مدرس دانشگاه بیان داشت: نظام معیشتی از عناصر مهم و تاثیرگذار بر مشارکت مردم در انتخابات است و حاکمان سیاسی در خصوص معیشت مردم مسئولیت دارند زیرا که ساختارمند کردن و ثبات نظام معیشتی مردم موجب دلگرمی و مشارکت سیاسی بیشتر آنان در عرصه انتخابات می شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه انتخابات یک رقابت و مسابقه ملی است ، خاطر نشان کرد: بنا تاکید ایشان در این رقابت برد و باخت برای ملت مفهومی ندارد زیرا در هر صورت ملت پیروز میدان است.

وی با تاکید بر اینکه،   نگاه به مقوله انتخابات باید همانند نگاه به یک مسابقه ملی باشد، اظهار داشت: این مسابقه ملی در داخل ساختار نظام جمهوری اسلامی است و هر کدام از عناصری که وارد مسابقه شده و پیروز شوند در نهایت ملت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برنده مسابقه خواهند بود.

وی بیان داشت: افرادی که به عنوان نامزد انتخابات وارد عرصه رقابت می شوند باید اساس نظام سیاسی کشور را قبول داشته باشند اینکه از هر ابزاری و یا حضور هر فردی به عنوان نامزد انتخابات برای افزایش مشارکت سیاسی مردم در انتخابات استفاده شود نه تنها اقدام عاقلانه و با تدبیری نیست بلکه به ارکان نظام و اعتماد ملت نیز خدشه وارد می کند.

وی درباره ۱۰ ویژگی‌ رئیس ‌جمهور مطلوب از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: با کفایت ، مردمی،  با ایمان و ضد فساد بودن، به دنبال تحقق عدالت و امیدوار به آینده، توانمند  در رفع مشکلات، معتقد به توانمندی های داخلی، عملکرد انقلابی و معتقد به جوان ها ازویژگی‌ های رئیس ‌جمهورمطلوب از دیدگاه رهبر معظم انقلاب است که باید در انتخاب افراد به این محورها به طور جدی توجه داشت.