غلامرضا منصفی با اشاره به جلسه فوق‌العاده عصر امروز اعضای شورا اظهار کرد: در این جلسه علی شفیعی با اکثریت آرا به‌عنوان سرپرست شهرداری لنگرود انتخاب شد. وی با اشاره به چرایی انتخاب سرپرست توسط اعضای شورای شهر گفت: شهردار لنگرود پیش از ظهر امروز توسط دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شد و به دلیل بر زمین […]

غلامرضا منصفی با اشاره به جلسه فوق‌العاده عصر امروز اعضای شورا اظهار کرد: در این جلسه علی شفیعی با اکثریت آرا به‌عنوان سرپرست شهرداری لنگرود انتخاب شد.

وی با اشاره به چرایی انتخاب سرپرست توسط اعضای شورای شهر گفت: شهردار لنگرود پیش از ظهر امروز توسط دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شد و به دلیل بر زمین نماندن کارهای مدیریت شهری، موظف به انتخاب سرپرست بودیم.
رئیس شورای شهر لنگرود در پاسخ به این سؤال که دلیل دستگیری شهردار چه بوده است، افزود: شهردار به اتهام نامعلوم جلب شده و چون در حال حاضر تعیین زمان بازگشت و اعاده شدن خدمت شهردار مجهول است و از طرفی ضرورت ارائه خدمات به شهروندان امری اجتناب‌ناپذیر است برای شهرداری سرپرست انتخاب‌شد.