ایسنا/گیلان رئیس منابع طبیعی فومن، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان را آزادسازی کردیم، گفت: ماموران یگان حفاظت و قرق بانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زمین‌های منابع طبیعی را از متصرفان پس گرفتند.

علی داوودی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۶۴۷ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان فومن رفع تصرف و آزادسازی شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۶۰۰ هکتار را آزادسازی کردیم.

وی از کوتاه شدن دست زمین خواران از روستای مسجدپیش خبر داد و تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت و قرق بانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن ۱۳۰۰ مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی به ارزش بیش از ۷۶۰ میلیون تومان را از دو متصرف پس گرفتند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فومن افزود: همچنین ماموران این اداره ۸۰۰۰ مترمربع زمین به ارزش دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در روستای عباسکوه را رفع تصرف کردند.

داوودی با بیان اینکه متصرفان این زمین‌ها را با فنس و بلوک‌های سیمانی محصور کرده بودند، گفت: همه این آثار تصرف جمع آوری شد و متصرفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی از رفع تصرف از اراضی ملی و جنگلی روستای گسکره خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات رفع تصرف و خلع ید از اراضی جنگلی به مساحت تقریبی ۶۰۰۰ مترمربع توسط نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان فومن صورت گرفت.

رئیس منابع طبیعی فومن، با بیان اینکه حدود ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی روستای آلیان نیز رفع تصرف شده است، گفت: از مردم شهرستان فومن در صورت مشاهده هرگونه تخلف شامل تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب آلات جنگلی با سامانه های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند.

انتهای پیام