بمناسبت ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی کارمندان اداره دارایی شهرستان رودسر در یک اقدام خداپسندانه با خرید یک عدد کپسول اکسیژن آنرا برای کمک به بیماران، به بیمارستان انصاری رودسر اهدا کردند

بمناسبت ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی کارمندان اداره دارایی شهرستان رودسر در یک اقدام خداپسندانه با خرید یک عدد کپسول اکسیژن آنرا برای کمک به بیماران، به بیمارستان انصاری رودسر اهدا کردند