با صدور حکمی از سوی مدیرکل بهزیستی استان گیلان پیمان محمدی پور به عنوان مسئول روابط عمومی این اداره کل منصوب شد.

در بخشی از این حکم این چنین آمده است:
نظر به توانمندی و تجربیات جنابعالی و هماهنگی های به عمل آمده به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومی اداره کل بهزیستی تعیین می گردید.
با توجه به اهداف و رسالت سازمان در حوزه های توانبخشی، پیشگیری، اجتماعی و فرهنگی، انتظار می‌رود با اتکال به عنایت و الطاف الهی و با بهره مندی از برنامه ریزی مناسب، اتخاذ سیاست های تحول در فرآیند اطلاع رسانی، استفاده شایسته از ابزارهای نوین ارتباط جمعی جهت انتشار دستاوردهای این اداره کل، تعامل دائمی مثبت و سازنده با اصحاب رسانه به منظور ارتقای جایگاه و بالندگی هرچه بیشتر بهزیستی استان، زمینه سازی جهت جلب مشارکت و حمایت شرکای اجتماعی مانند انجمن های مردم نهاد و خیرین، شفافیت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی جامعه، موفق و مؤید باشید.

پیمان محمدی پور با بیش از ١۶ سال سابقه ی خدمت دولتی، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است و پیش از این به مدت ۴ سال ریاست اداره ی بهزیستی شهرستان لنگرود را بر عهده داشته است.

شایان ذکر است پیش از این حمید نادم عهده دار مسئولیت روابط عمومی بهزیستی گیلان بود.