ایسنا/گیلان رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور از کشت پایلوت و تولید بذر رقم جدید برنج کیان در گیلان خبر داد.

مریم حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به  کشت پایلوت و تولید بذر رقم جدید برنج کیان در گیلان گفت: رقم جدید برنج با نام کیان حاصل پژوهش مشترک موسسه تحقیقات برنج کشور و پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای است.

وی افزود: در برخی از دوره‌های کشت، استان‌های شمالی کشور شامل گیلان و مازندران با بحران کم آبی و کم بارشی مواجه می‌شوند. این موضوع خطری بزرگ برای پایداری تولید برنج کشور است. اما این رقم جدید مقاوم به کم آبی بوده و از لحاظ کیفیت و پخت مشابه ارقام محلی برنج است. در واقع هدف از اصلاح و معرفی این رقم جدید، حفظ پایداری تولید و امنیت غذایی کشور در حوزه تولید برنج داخلی است.

حسینی خاطرنشان کرد: تحمل به خشکی، مقاومت به ریزش در زمان برداشت و زودرس بودن از صفات بارز رقم برنج کیان است. این رقم مشابه ارقام محلی از کیفیت پخت و عطر و طعم مناسبی برخوردار بوده و پتانسیل عملکرد آن در شرایط کم آبی ۳/۷ تا ۴ تن در هکتار و در شرایط نرمال آبیاری بین ۵/۵ تا ۶ تن در هکتار است.

وی تأکید کرد: این رقم به کمبود آب و خشکی پایان فصل مقاوم است و در صورت نبود آب می‌تواند از شروع فاز خوشه دهی بی‌آبی را تحمل کند و عملکرد قابل قبولی داشته باشد. لذا نگرانی کشاورزان از خشکی پایان فصل برطرف می‌شود و در صورتی که از نظر میزان آب قابل دسترس، شرایط نرمال باشد، افزایش محصول خواهند داشت.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به کشت این رقم در مناطقی از استان گیلان به صورت پایلوت افزود: موسسه تحقیقات برنج کشور با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، امسال رقم برنج کیان را در مناطقی که امکان بحران آب بیشتر است، کشت می‌کند.

وی تصریح کرد: تمام تلاش محققان در اصلاح این رقم، مقاومت در برابر شرایط کم آبی در همه مناطق شالیکاری استان‌های شمالی کشور است و امید است به زودی با توسعه کشت این رقم و سایر ارقام مشابه، دغدغه تولید برنج در شرایط کم آبی مرتفع شود. امیدواریم در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، نتایج انتقال یافته‌های محققان به عرصه موجب افزایش تولید برنج ایرانی و حفظ امنیت غذایی کشور شود.

انتهای گیلان