سردار محمدعلی حق بین از فرماندهان دفاع مقدس و مدافعان حرم به همرزمان شهیدش پیوست.به عموم مردم گیلان تسلیت عرض می نماییم

سردار محمدعلی حق بین از فرماندهان دفاع مقدس و مدافعان حرم به همرزمان شهیدش پیوست.به عموم مردم گیلان تسلیت عرض می نماییم