جعفری رئیس بیمه سلامت لاهیجان برای انعقاد قرارداد با تمامی پزشکان و دندانپزشکان شهرستان اعلام آمادگی کرد

جعفري رئیس بیمه سلامت لاهيجان از اعلام آمادگی برای انعقاد قرارداد با تمامی پزشکان و دندانپزشکان شهرستان خبر داد و اظهار داشت :این اداره آماده همکاری با تمامی پزشکان عمومی ، متخصص ، فوق تخصص ، فلو شیپ و دندان پزشکان (غیر طرف قرارداد) شهرستان خبر داد وي اظهار داشت: در صورت عدم تمایل پزشکان و دندانپزشکان به انعقاد قرارداد  ، با دریافت نام کاربری و کلمه عبور ، نسخه نویسی الکترونیک توسط پزشکان ، دندانپزشکان و ماماها میسر خواهد بود .
وی تاکید کرد : این اقدام به منظور رفاه حال مردم و پشتیبانی هرچه بیشتر از پزشکان انجام شده و با اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک و با پرداخت به روز مطالبات همراه خواهد بود .
وی اضافه کرد: با اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک ، بیمار با ارائه کد ملی و دریافت شناسه رهگیری می تواند در مراکز درمانی کلیه خدمات تحت پوشش را دریافت نماید .
٧٤هزار و٦٨٨ نفر در شهرستان لاهيجان در پنج صندوق بیمه ای کارکنان دولت ، ایرانیان ،  بیمه همگانی ، روستائیان و سایر اقشار تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند و از خدمات ارائه شده توسط ٨٢پزشک ، ١٣دندانپزشك ، ٢٠داروخانه ، ١١موسسه تصویر برداری پزشکی ، ٧ آزمایشگاه ، ٩ موسسه فیزیوتراپی ، ١٤مرکز خدمات جامع سلامت ، ٢درمانگاه و ٣ بیمارستان طرف قرارداد ، استفاده می کنند.