رشت – ایرنا- مدیر خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان گفت: تاکنون حدود ۲۴۰ میلیارد ریال غرامت به شالیکاران این استان پرداخت شده است.

پیمان معمارزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان غرامت به حدود ۲۸ هزار برنجکار در مناطق مختلف استان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: برآورد قطعی سال جاری بابت خسارت به شالیکاران استان گیلان انجام نشده اما ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد ریال خسارت پیش بینی شده است.

مدیر خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: سال گذشته افزون بر ۴۵ هزار نفر از کشاورزان شالیکار استان نسبت به بیمه شالیزارهای خود اقدام کردند.

وی بیان داشت: شالیکاران گیلان تا اردیبهشت سال آینده می توانند نسبت به بیمه اراضی شالیکاری خود اقدام کنند.

استان گیلان دارای ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار است که هر سال از تبدیل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شلتوک برداشتی آنها حدود ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تن برنج سفید به دست می آید.

گیلان بزرگترین تولید کننده ارقام بومی و باکیفیت برنج در کشور است که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه اول کشور  از لحاظ سطح زیرکشت رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است.