لیگ اروپا
بیرانوند در تیم منتخب هفته لیگ اروپا 21 آذر 1399

بیرانوند در تیم منتخب هفته لیگ اروپا

دروازه بان ایرانی سد محکمی در برابر یاران بیل و مورینیو شد.