اسالم
امیر مرادی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به وضعیت محورهای استان با توجه به شرایط جوی اظهار داشت:/ 06 اسفند 1399

امیر مرادی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به وضعیت محورهای استان با توجه به شرایط جوی اظهار داشت:/

مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کننددر حال حاضر بارش برف در محورهای سیاهکل- دیلمان ،توتکان-حشمت آباد قوشه، بهارستان- آقچای و گردنه حیران شدید و در محورهایی همچون فومن- ماسوله، اسالم- خلخال، پونل- خلخال، بلوردکان – خصیب دشت، رودسر- لات محله، ماسال- گیلوان خفیف است.